Zoeken Contact Thuis
auctus.nl auctus.nl

Voor kandidaten

- Wat is coaching?
- Tips
- Test jezelf

Voor Coaches & trainers

- Achtergronden & artikelen
- Instrumenten

Over Auctus

- Code
- Gezicht
- Contact

Startpagina

Links
Log in
Voor coaches & trainers > Coaching: Progressive Mental Alignment (PMA)
Wat is het?
H. Wynhoven
 
Doel en beoogd resultaat van PMA
PMA is een multifunctionele methode die de coachee in staat stelt succesvol in zowel het bedrijfsleven als zijn/haar persoonlijke leven te zijn! PMA is geen methode van regels, adviezen en aangeleerde gedragspatronen. Het is eerder zo dat PMA je van die dingen bevrijdt voor zover ze je niet werkelijk dienen. We kunnen het verleden niet veranderen. We leren de coachee wel hoe je het heden en de toekomst in je voordeel kunt veranderen door het corrigeren van de manier waarop bepaalde feiten en emoties uit je verleden zijn opgeslagen. Het gaat hierbij om onderbewuste automatische processen die we gaan beÔnvloeden. PMA is geen Psychoanalyse of iets wat daarop lijkt. Het is ook geen conditioneringtechniek.

PMA is een nieuwe methode (2004) gebaseerd op neuro-wetenschappelijke onderzoeken
en inzichten, die ondersteunend, aanvullend en vervangend is voor reeds bestaande methodieken. Al bestaande andere behandelmethoden bevatten tal van aspecten en benaderingen die effectief zijn gebleken. Het zou niet van wijsheid getuigen deze werkzame onderdelen te negeren of te verwerpen omdat ze al bestaan. De PMA methode verschaft nieuwe en diepere inzichten in de werkwijze van het brein. Door deze inzichten kun je veel
meer van je brein gaan begrijpen dan ooit tevoren. Om een kracht te voelen die ons dagelijks aandrijft moeten we naar de bron van onze energie en drijfveren: onze fysiologie!
PMA laat je een aantal principes zien:
- Om tot de bron te komen zul je je eigen emoties moeten kennen.
- De fysiologie die jouw drijvende kracht is komt voort uit je emoties.
- De oorzaak van je emoties en hoe dit je gedrag bepaalt.

De methodiek
In PMA werken we met de begrippen 'Clusters' en 'Bad Clusters'. Een Cluster is een opgeslagen herinnering. Alles wat we ervaren is opgeslagen in ons geheugen in Clusters met gerelateerd materiaal. In PMA zien we een Bad Cluster als een verkeerd opgeslagen herinnering . Voor dit moment kunnen we volstaan met de volgende beschrijving: "Een Bad Cluster is een zeer krachtige herinnering die in onze database is opgeslagen, maar niet door ons bewustzijn kan worden benaderd." Het heeft een schadelijk en remmend effect op onze gedachten, beslissingen en acties. Het is geen onderdrukte herinnering! Hij heeft zich nooit in ons bewustzijn bevonden.
Met PMA leert een coach, door middel van een specifieke manier van vragen stellen de Bad Cluster te transformeren naar gewone Clusters, waardoor de coachee bevrijdt is van de Bad Clusters als remmende factor op zijn of haar functioneren en welzijn in het algemeen.

Ik wil dit graag aan de hand van een praktijkvoorbeeld illustreren. Heet gaat hier om een man, 35 jaar, die sinds twee jaar een whiplashsyndroom heeft.
Hij had een veelbelovende commerciŽle carriŽre en toekomst lachte hem toe. Alles veranderde door een auto-ongeluk. Hij kon niet meer werken en was inmiddels twee jaar thuis. Hij voelde zich ziek, had hoofdpijn, voelde zich moe, depressief etc. Hij had al verschillende psychologen en therapeuten bezocht maar geen van allen was in staat geweest hem te helpen. Hij wilde geen tijd of geld meer besteden aan het praten over het ongeluk. Ik herinner me ALLES en zie er het nut niet van in om dat opnieuw op te rakelen.Maar hij stemt er uiteindelijk toch in toe de PMA methode toe te passen omdat hij had gehoord dat het een zelfhulpmethode was die werkelijk anders was. Hij geeft aan dat hij bovenop een andere auto is gebotst en een volgende auto achterop zijn auto is gereden.

De PMA.-coach stelt hem de volgende vragen:
Coach: "Wat was de kleur van de auto waar je op inreed?"
Man: "Blauw . . . uhm, nee rood, of was het wit?"
Coach: "Stond de radio aan tijdens het ongeluk?"
Man: "Ik denk het wel ja, hij staat meestal aan."
Coach: "Was het muziek of een conversatie?
Man: Ik weet het niet. Wat doet dat ertoe?
Coach Wie was de eerste die naar je toekwam, een man of een vrouw?
Man: Waarom vraag je dat?
Coach Wat was de kleur van zijn of haar kleding?"
Man: Wat heeft dat te maken met mijn klachten?


Geen van de vragen kon hij correct beantwoorden. Dit geeft aan dat er in deze situatie een Bad Cluster is ontstaan. Hij weet niet van het bestaan van deze Bad Cluster, maar deze bevat alle pijn en emotie van dat moment. Zonder het te weten activeert hij constant deze Bad Cluster - de oorzaak van zijn klachten.
De PMA Coach stelt deze vragen volgens de manier waarop het onderbewustzijn zijn verbindingen maakt. De coach is niet geÔnteresseerd in het waarom of wie maar in het wat en wanneer. De coach zoekt naar elementen die, in het onderbewuste, verbindingen maken met overeenkomstige gegevens. Door deze vingerwijzingen te volgen kan hij op de kern van de gebeurtenis inzoomen en uiteindelijk de Bad Cluster opsporen. Toen ze vervolgens dieper op de details van de situatie ingingen, begon geleidelijk alles terug te komen, waardoor de inhoud van de Bad Cluster zich openbaarde en de schadelijke invloeden ervan verdwenen als sneeuw voor de zon. Na de PMA -sessie kon de man zich alle details weer herinneren en had hij, wat nog belangrijker is, de Bad Cluster getraceerd en geŽlimineerd. Zijn klachten verdwenen en hij was weer in staat zijn werk te hervatten.
Bron: Wynhoven