Zoeken Contact Thuis
auctus.nl auctus.nl

Voor kandidaten

- Wat is coaching?
- Tips
- Test jezelf

Voor Coaches & trainers

- Achtergronden & artikelen
- Instrumenten

Over Auctus

- Code
- Gezicht
- Contact

Startpagina

Links
Log in
Vragenlijsten > Zelfsturende Teams > Instructies
 
Bent u op uw plek in een zelfsturend team?

Instructies

De bedoeling van deze korte vragenlijst is u aan het denken te zetten over een aantal aspecten van het werken in een zelfsturend team.

De vragen concentreren zich op de normen en waarden die binnen een groot aantal (netwerk)organisaties gelden en het gedrag van teamleden dat daarbij past. Buiten beschouwing gelaten zijn de specifieke teamrol, de vereiste vakinhoudelijke kennis en het externe voorkeursgedrag in de netwerken van opdrachtgevers en partners.

In het scherm vindt u een aantal stellingen. Geef bij elke stelling aan in hoeverre deze op u van toepassing is.
ja geeft aan dat de stelling geheel van toepassing op u is,
? geeft aan dat deze in sommige situaties van toepassing op u is en
nee geeft aan dat deze niet of nauwelijks op u van toepassing is.
Klik in het rondje voor het antwoord van uw keuze.

Werkt u snel en intuitief door de lijst uitspraken heen:

Volgend scherm

(C) : The Personal Coach
Beschikbaar sinds: 2006-03-23 10:05