Auctus
Auctus

Deze tijd vraagt 'wicked skills'

Training

De 21ste eeuw vraagt zelfvertrouwen én specifieke vaardigheden van leiders, coaches en staf. Kunnen omgaan met complexe situaties, daarbinnen bekwaam en eigenzinnig zijn en ook dé partner zijn om professionals en teams succesvol te laten opereren en presteren.

Drie leergangen

Op basis van ruim 20 jaar ervaring in training en coaching in een verscheidenheid aan organisaties en sectoren heeft Auctus drie leergangen ontwikkeld.

Opzet van onze leergangen

Elke leergang is hybride van opzet, begint met een scherpe intake en voorbereidingsfase, gevolgd door een kick-in-bijeenkomst en daarna een keuzemenu van trainingen die blended van opzet zijn. Het geheel wordt desgewenst aangevuld met individuele coaching. Je kiest als deelnemer na de intake en de kick-in in overleg met je leidinggevende zelf wat je aan training en coaching volgt. Je leert gericht op basis van wat je in je eigen praktijk nodig hebt. In de slotfase van een leergang zet je als deelnemer een komma achter je ontwikkeling door concrete vervolgacties voor jezelf in te plannen. Hierin pakken deelnemers zelf regie. De leidinggevende van de deelnemers is eigenaar van het traject. Hij of zij is ‘in the lead’ tijdens de kick-in bijeenkomst en draagt doelen en het belang van leren in woord en daad uit. We ondersteunen de leidinggevende uiteraard in de voorbereidingen op die startbijeenkomst.

Wat we bieden

Wat je bij Auctus niet krijgt

Alleen in-company

Onze leergangen worden alleen in-company en op maat gefaciliteerd. Door in de specifieke context te werken en het ingezette lesmateriaal hierop aan te passen brengen we het leerproces naar de praktijk. We dagen de opdrachtgever uit om ‘in the lead’ en een inspirerend voorbeeld voor de deelnemers te zijn ten aanzien van de beoogde doelen van een traject.