Auctus
Auctus

'Op basis van vertrouwen kan een team presteren!'

Teamontwikkeling

Je staat voor een uitdaging. Met je team aansluiten op wat er in de organisatie speelt. Meer handelingsvrijheid, zelfsturing of Semco-style werken oppakken. Specifieke onderwerpen uit de taboesfeer halen. Geschillen oplossen. Gevoel van veiligheid, samenwerking en trots terugbrengen. Veerkracht behouden in crisistijd.

Het team was onder de indruk over wat er gebeurd is, er wordt positief over nagepraat. De begeleiding was scherp en toch ontspannen in de vorm, legde de vinger op de zere plek. Dat maakte mede dat er een sfeer van veiligheid ontstond, waar we na de bijeenkomst zelf op konden voortbouwen. We moeten op weg naar eenheid en verbinding per slot van rekening zelf constructief weten om te gaan met verschillende standpunten en persoonlijkheden en ook de hete hangijzers bespreekbaar houden‘. – C. Doodeman

Wil je rust of juist leven brengen in je team(s) en de samenwerking versterken? Waar je ook voor gaat, samen gaan we in gesprek en maken we een plan om aan die doelen te werken en de samenwerking in je team daarbij te versterken. Auctus faciliteert desgewenst een ontwikkelingsgerichte dialoog in je team en daagt uit om te experimenteren en te presteren. Soms is naast een teamcoaching ook individuele begeleiding van teamleden relevant, als eerste stap of belangrijke aanvulling.

Omdat we je hoe dan ook een goed functionerend team gunnen, waarin professionals tot hun recht komen, maken we graag tijd om met je van gedachten te wisselen over dit onderwerp.

De andere ontwikkelthema's

Leiderschap

‘Authentiek en bewust in je rol’

Talentontwikkeling

‘Stevig in je rol, met energie aan het werk’

FIT©

‘Individuele én teamontwikkeling’