Auctus
Auctus

'Op basis van vertrouwen kan een team presteren!'

Teamontwikkeling

Je staat voor een uitdaging. Met je team aansluiten op wat er in de organisatie speelt. Meer handelingsvrijheid, zelfsturing of Semco-style werken oppakken. Specifieke onderwerpen uit de taboesfeer halen. Geschillen oplossen. Gevoel van veiligheid, samenwerking en trots terugbrengen. Veerkracht behouden in crisistijd.

Het team was onder de indruk over wat er gebeurd is, er wordt positief over nagepraat. Valentijn was scherp en toch ontspannen in de vorm, legde de vinger op de zere plek. Dat maakte mede dat er een sfeer van veiligheid ontstond, waar we na de bijeenkomst zelf op konden voortbouwen. We moeten op weg naar eenheid en verbinding per slot van rekening zelf constructief weten om te gaan met verschillende standpunten en persoonlijkheden en ook de hete hangijzers bespreekbaar houden‘.

Waar je ook voor gaat. Samen gaan we in gesprek en maken we een plan om aan die doelen te werken en de samenwerking in je team daarbij te versterken. Auctus faciliteert de ontwikkelingsgerichte dialoog in je team en daagt uit te experimenteren en te presteren. Soms is naast teamcoaching ook individuele coaching van teamleden een eerste stap of een belangrijke aanvulling.

Wil je rust of juist leven brengen in je team(s) en de samenwerking versterken? Neem contact op.

De andere ontwikkelthema's

Leiderschap

‘Authentiek en bewust in je rol’

Talentontwikkeling

‘Stevig in je rol, met energie aan het werk’

FIT©

‘Individuele én teamontwikkeling’